Znieczulenie ogólne (narkoza) w stomatologii dziecięcej jest stosowane od wielu lat dla leczenia zębów. Na całym świecie takie postępowanie jest uznawane za skuteczne bezpieczne i podlega ścisłym protokołom.

Lekarze PerioKIDS dokładają wszelkich starań, aby zaadaptować dzieci do środowiska stomatologicznego i przygotować Małych Pacjentów do badania i leczenia w świadomości przy pomocy m.in. znieczulenia miejscowego i sedacji podtlenkiem azotu. Ale nie zawsze jest to możliwe.

Leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym jest szansą na zdrowe zęby:

  • dla dzieci w wieku 2 lat, gdzie próchnica postępuje dynamicznie, a współpraca z małym pacjentem nie pozwala na jakościowe leczenie i zachowanie zębów do okresu fizjologicznej wymiany;
  • dla dzieci powyżej 3 roku życia z mnogimi ubytkami próchnicowymi;
  • dla dzieci po traumatycznych wizytach stomatologicznych;
  • dla dzieci wrażliwych i lękliwych.

Stomatologiczne leczenie wszystkich zębów jest przeprowadzone podczas 1 wizyty.

Przygotowanie do zabiegu

Plan leczenia ustala się na podstawie badania dziecka i analizy zdjęć rentgenowskich. Stomatolog przedstawia rodzicom możliwości leczenia i postępowania, koszty leczenia, wspólnie z rodzicami podejmowana jest decyzja odnośnie realizacji.

W przypadku pacjentów zagranicznych lub z odległych miejscowości jest możliwość konsultacji zdalnej. Potrzebne są zdjęcia zębów wykonane aparatem fotograficznym/telefonem oraz zdjęcia rentgenowskie – stomatolog wskaże których zębów. Wstępny plan leczenia i kosztorys są przygotowane na podstawie zdjęć i rentgena, do weryfikacji na wizycie dzień przed zabiegiem lub bezpośrednio przed zabiegiem.

Koszt konsultacji stomatologicznej 200 zł

Koszt pojedyńczego zdjęcia rentgenowskiego 35 zł (wykonuje się 2-5 zdjęć u pacjenta)

Koszt zdjęcia pantomograficznego 130 zł

Przygotowanie do zabiegu

Do zabiegu dziecko kwalifikuje anestezjolog i pediatra na podstawie wyników badań krwi i po badaniu fizykalnym. Do planowych zabiegów dopuszczane są dzieci zdrowe, do zabiegów ze wskazań pilnych decyzję podejmuje anestezjolog indywidualnie.

Poniżej znajduje się lista badań do wykonania przed zabiegiem:

– morfologia
– elektrolity (potas, sód)
– kreatynina
– enzymy wątrobowe ALAT, AspAT
– układ krzepnięcia (INR, APTT)
– zaświadczenie od wybranego przez Państwa pediatry o braku przeciwwskazań do zabiegu.
Wyniki badań ważne są 14 dni, zaświadczenie od pediatry 7 dni.
Przygotowanie do zabiegu

Zabiegi odbywają się w gabinecie stomatologicznym PerioKIDS na terenie Specjalistycznego Szpitalu Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

Zespół anestezjologiczny:

anestezjolodzy dziecięcy dr Dariusz Fenikowski, dr Jaromir Ruta, dr Szczepan Krekora;

pielęgniarki anestezjologiczne Katarzyna Czepiel i Beata Szykuła.

Aparat do znieczulenia ogólnego – Dräger Primus®

Anestetyk wziewny – Sewofluran.